Sikkerhed

En del af den gode oplevelse handler om, at vi husker at passe på os selv og hinanden

Der findes generelle retningslinjer for sikkert skiløb, som vi har samlet til jer her. Følges disse regler kan vi sammen have det sjovt og hjælpe hinanden til at stå sikkert på ski og snowboard. Du kan læse om generel sikkerhed og færden på CopenHill her i vores Vilkår & Betingelser.

Det Internationale Skiforbund har opstillet 10 regler for god opførsel på pisten, der karakteriseres som "FIS-reglerne". FIS-reglerne for adfærd gælder for alle skiløbere og snowboardere. Skiløberen eller snowboarderen er forpligtet til at være bekendt med reglerne og respektere dem. Hvis personer ikke gør det, kan hans/hendes adfærd udsætte vedkommende for civilretligt og strafferetligt ansvar i tilfælde af en ulykke.

Det Internationale Skiforbunds 10 regler for god opførsel på pisten:

1. Respekt

Skiløberen/snowboarderen skal opføre sig på en måde, så han ikke udsætter andre for fare.

2. Kontrol

En skiløber eller snowboarder må køre med kontrol. Han skal tilpasse hastigheden og måden at opføre sig på efter sit personlige niveau og til forhold som terræn, sne og vejret og trafik på pisten.

3. Rutevalg

En skiløber eller snowboarder, der kommer bagfra, skal altid vælge en rute, så han ikke udsætter forankørende for fare.

4. Overhaling

En skiløber eller snowboarder må overhale forankørende under forudsætning af, at han efterlader nok plads til, at den forankørende kan foretage enhver bevægelse.

5. Indkørsel, start og bevægelse op ad bjerget

En skiløber eller snowboarder, der enten kører ind på en pist, starter efter standsning på en pist eller bevæger sig op ad bakken, skal kigge op og ned ad pisten for at sikre sig, at han kan gøre det uden at skade sig selv eller andre.

6. Standsning

Med mindre det er absolut nødvendigt, skal en skiløber eller snowboarder undlade at stoppe på pisten, hvor den er smal eller sigtbarheden er dårlig. Efter et fald på et sådant sted, skal man flytte sig væk fra pisten hurtigst muligt.

7. Til fods

En skiløber eller snowboarder, der enten kravler op eller ned på pisten uden ski på, skal gøre det i kanten af pisten.

8. Skilte og markeringer

En skiløber eller en snowboarder skal respektere alle skilte og markeringer.

9. Ulykker

Ved uheld på pisten, har enhver pligt til at yde hjælp. Hvis det er nødvendigt. Tilkald liftpersonalet!

10. Identifikation

I tilfælde af en ulykke skal enhver skiløber eller snowboarder og vidner hvad enten de er ansvarlige for ulykken eller ej, udveksle navne og adresser.

Udover FIS-reglerne, har vi et par ekstra punkter til sikker kørsel og god opførsel:

11. Standsning med gruppe

En skiløber eller snowboarder skal standse neden under alle fra gruppen for at undgå at ramme andre i tilfælde af styrt.

12. Stave

Pas på med at pege med dine skistave uden at have set dig for. Hæv kun skistaven til vandret. Når du tager liften, så peg spidserne nedad.

13. Hjelm

Alle under 18 år skal bære hjelm på skibakken. Vi anbefaler ydermere, at alle andre bærer hjelm under skiløb.

14. Udstyr

Tjek altid dit udstyr for fejl inden du går ud på pisten. Fx at dine bindinger og støvler er indstillet korrekt.

15. Sko og støvler

Det er kun tilladt at bevæge sig ud på pisten med skistøvler. Har du almindelige sko, skal du have overtræks-futter (blå hospitals-futter) på.