Vilkår & Betingelser


1.1 Generelle oplysninger

CopenHill A/S
CVR-nr: 38005707
Adresse: Vindmøllevej 6
By: 2300 København S
E-mail: info@copenhill.dk
Tlf nr: +45 71967197

1.2 Produktbeskrivelse

 1. CopenHill A/S har ansvaret for at drive det rekreative anlæg på Amager Bakke, herunder salg af liftkort/medlemskort og gavekort samt styring af bookinger.

 2. Liftkort sælges i sammenhæng med fordelsprogrammet SKI365, og man vil derfor få reduceret liftkortpris alt afhængigt af hvilket SKI365 medlemsniveau, man befinder sig på. Prisbeskrivelse fremgår af pris oversigten på copenhill.dk samt ved køb på websitet.

 3. Gavekort sælges til beløb som kan indløses ved booking af skitid eller køb af medlemskort.

 4. SKI365 fordele bliver løbende annonceret via vores partnersite SKI365.dk samt via nyhedsbreve. Det drejer sig om rabatter og tilbud på skileje, udstyrskøb og afterski/café på CopenHill samt andre fordele fra vores samarbejdspartnere.


1.3 Bookinger

 1. Amager Bakke er et imponerende værk, og der kan være mange skiløbere ad gangen. Vi har valgt at sætte en begrænsning på antallet af samtidige skiløbere for at minimere kødannelse. Man skal derfor booke sin skitid inden man kan komme på ski. Det gælder alle forskellige medlemskategorier, også årskortholdere.

 2. Årskortholdere skal dog ikke betale direkte for deres skitid (undtagen årskort hverdag medlemmer som har egen betaling i weekenderne samt på helligdage eller andre specielle tilfælde såsom ferier).

 3. Årskortholdere kan have 2 aktive bookinger ad gangen på hver max 4 timer. Denne begrænsning sikrer en god oplevelse for både årskortholdere og for de andre brugere af skibakken. Det betyder også, at årskortholdere skal huske at afmelde deres skitid såfremt de bliver forhindrede i at møde op, ellers vil der være et gebyr på DKK 100 som skal betales inden årskort holderen kan aktivere næste booking.


1.4 Afbestilling


Årskortholdere (“No Limit” og hverdag på gratis booking tidspunkter):

 1. Op til 24 timer før booket skitid starter kan bookingen flyttes/afbestilles.

 2. 0-24 timer før booket skitid vil der være et gebyr på DKK 100 ved afbestilling. Der vil være låst for bookinger for årskortholderen indtil gebyret er betalt. Allerede bestilte bookinger vil ikke være aktive før gebyret er betalt.


Betalte skitimer (fordelskort, basiskort og årskort hverdag når der købes skitid):


 1. Op til 10 dage inden booket skitid kan bookingen rykkes uden ekstra betaling, eller det er muligt at få udstedt tilgodebevis til senere booking af skitid. Ellers kan bookingen ikke rykkes uden afbestillingsforsikring.

 2. Op til 24 timer inden booket skitid kan man med afbestillingsforsikring rykke sin skitid eller få tilgodebevis til senere booking af skitid.

 3. 0-24 timer før booket skitid er booking låst, dog kan man med købt afbestillingsforsikring ved sygdom få udstedt tilgodebevis til senere booking af skitid (kræver fremvisning af lægeerklæring).


1.5 Ulykke og ansvarsforsikring

 1. Al færdsel på CopenHill’s rekreative område er på eget ansvar og CopenHill A/S kan ikke stå til ansvar for skader pådraget på området.

 2. Ulykke og ansvarsforsikring er obligatorisk for alle besøgende på Amager Bakke og tilkøbes ved booking af skitid. Se priser på ulykke og ansvarsforsikring her (https://www.copenhill.dk/ski365#/pricing).

 3. Se policen for ulykke og ansvarsforsikringen på årsbasis her (for begge typer årskortholdere) og på dagsbasis her (for basis- og fordelskortholdere).

 4. Har man en privat ulykke/ansvarsforsikring der dækker, kan man ved at sende billeddokumentation til insurance@copenhill.dk få refunderet betalingen for sin obligatoriske CopenHill forsikring.


1.6 Udstyrsforsikring

 1. Udstyr lejet af Steep & Deep (udlejningen) er dækket ved skader, men med en selvrisiko på 2.500 DKK. Selvrisikoen kan reduceres til 0 DKK ved tilkøb af udstyrsforsikringen. Udstyrsforsikringen gælder ved beskadiget eller ødelagt udstyr - gælder ikke ved tyveri.


1.7 Aflysning

 1. CopenHill har ret til uden videre at nægte personer adgang og/eller bortvise personer, der ikke opfører sig efter områdets ordensregler.

 2. Da størstedelen af CopenHill’s rekreative områder er på taget af kraft-/varmeværket Amager Bakke, vil der til tider være perioder, hvor man ikke må færdes på tagfladen eller at tagfladen skal ryddes for mennesker grundet forskellige nedluk af anlæg/forbrændingsanlæg, opstart af anlæg/forbrændingsanlæg, test, evakueringer mv. Hvis man i et sådan tilfælde har booket skitid, og ens skitid bliver afbrudt, vil den resterende skitid blive refunderet som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

 3. I tilfælde af kraftig vind eller dårligt vejr, kan vi være nødt til at lukke for de rekreative faciliteter af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde, vil du få refunderet din resterende skitid som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.


1.8 Sikkerhed, adfærd og ordensregler

 1. Ordensreglerne gælder for alle personer der opholder sig på tagfladen af Amager Bakke og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.

 2. Personalets anvisninger skal altid følges. Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre påtale, bortvisning og/eller politianmeldelse.

 3. Al færdsel på Amager Bakke og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang, er på eget ansvar og CopenHill A/S kan ikke stå til ansvar for skader pådraget på området.


Alkohol:


 1. Indtagelse af alkohol er kun tilladt i tilknytning til områdets etablerede udskænkningssteder, og må ikke have et omfang, der kan være til fare for en selv eller fare/gene for andre, der opholder sig på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.

 2. Synligt berusede personer må ikke opholde sig på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang, og kan bortvises.

 3. I gentagelsestilfælde kan der meddeles karantæne.


Euforiserende stoffer:


 1. Det er ikke tilladt at indtage, anvende eller sælge stoffer på tagfladen og hele matriklen Vindmøllevej 6.


Gaspatroner:


 1. Det er ikke tilladt at indtage, anvende eller sælge gaspatroner på tagfladen og hele matriklen Vindmøllevej 6.


Tobaksrygning og e-cigaretter:


 1. Rygning og brug af e-cigaretter er kun tilladt i de udendørs afmærkede område.


Medbragt mad og drikke:


 1. Gæster må gerne medbringe mad og drikke og indtage det på det anviste område på tagfladen.

 2. Gæster må ikke medbringe alkoholiske drikke til indtagelse på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.

 3. Gæster må ikke indtage medbragt mad og drikke på selve ski-bakken.

 4. Gæster må ikke indtage medbragt mad og drikke i skicenteret eller i restauranten på toppen.


Skibakken:


 1. Man må kun benytte skibakken med almindeligt skiudstyr såsom ski, snowboard etc. Medbragt skiudstyr skal godkendes af liftpersonalet før start, da slidt/ødelagt udstyr kan beskadige/ødelægge skiunderlaget. CopenHill prepererer ikke pister i tilfælde af sne.

 2. Medbragt tøj, udstyr og evt. skader på dette pådraget ved brug på CopenHill’s rekreative anlæg er på eget ansvar og dækkes ikke af CopenHill. Vi anbefaler brug af ski-/snowboard udstyr, der kan klare høje temperaturer (fx sintered base) for at undgå smelteskader.

 3. Man må ikke betræde neveplasten (det grønne skiunderlag) med almindelige sko (med mindre der er sket en ulykke/brand/evakuering). Ydermere må elementer som rails og bokse etc. ikke rykkes/slæbes henover over skiunderlaget. Der hæftes personligt for skader på skiunderlaget.

 4. Liftkort er påkrævet for at benytte skibakken - stikprøver udføres regelmæssigt.

 5. Man må ikke køre på kælk, med mindre det er et planlagt kælkearrangement.

 6. Man skal overholde FIS reglerne (skiregler fra det internationale skiforbund) for god opførsel på skibakken og tage hensyn til hinanden samt ikke køre over evne. Læs FIS reglerne her: (http://copenhill.dk/info/sikkerhed).

 7. CopenHill/Amager Bakke indeholder flere pister med forskellig sværhedsgrad. Hovedbakken som serviceres af en tallerkenlift har stejle passager og er derfor kun til øvede skiløbere som på sikker måde kan komme ned af en rød piste.

 8. Der er områder på skibakken som er spærret af til servicearbejde, konkurrenceløb, freestyle park og andet. Disse afspærringer skal respekteres.

 9. Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol, euforiserende stoffer eller andet mens der stås på ski, snowboard, kælkes eller andet på skipisterne.


Adfærd:


 1. Det er kun tilladt at gå rundt på Amager Bakke (medmindre du er på ski/snowboard, ude at klatre eller løbe). Gæster med funktionsnedsættelse kan medbringe en elektrisk- eller en manuel kørestol.

 2. Det er ikke tilladt at medbringe cykel, knallert, rulleskøjter, skateboard, løbehjul o. lign. på taget af Amager Bakke uden forudgående aftale med CopenHill A/S.

 3. Ingen tilfælde af vold, aggressiv eller truende adfærd accepteres på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.

 4. Det er ikke tilladt at genere andre ved tilråb, utilstedelig opførsel eller lign.

 5. Henkast af papir og affald, forurening i øvrigt og beskadigelse af bygninger, udsmykning, inventar eller andet er ikke tilladt.

 6. Opsætning af plakater, klistermærker samt uddeling af brochurer er ikke tilladt.

 7. Truende eller voldelig adfærd over for andre gæster eller CopenHill’s personale politianmeldes.

 8. Tyveri og hærværk, eller forsøg herpå, politianmeldes.

 9. CopenHill forbeholder sig ret til at nægte adgang for, eller bortvise enkeltpersoner eller grupper, der ved deres påklædning eller generelle adfærd fremstår utryghedsskabende.

 10. Opstillede hegn og afspærringer skal respekteres.

 11. Det er forbudt at klatre på bygningen (udenfor klatre området), afspærringer, opsatser, hegn og lign.

 12. Vis hensyn til andre gæster og følg CopenHill’s og ARC’s anvisninger.

 13. Det er ikke tilladt at foretage uforsigtige og dumdristige handlinger, der kan bringe dig selv eller andre i fare.

 14. Indhold af tasker og lommer skal på forlangende forevises CopenHill’s ansatte, hvis der er begrundet mistanke for, at vores regler ikke overholdes.


Husdyr:


 1. Ingen husdyr på tagfladen og i skicenteret.

 2. Servicehunde kan medbringes.


Fyrværkeri, åben ild og våben:


 1. Fyrværkeri og anvendelse af åben ild er forbudt på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.

 2. Det er ikke tilladt at medbringe genstande, der kan anvendes som våben på tagfladen og den del af Vindmøllevej 6, der har offentlig adgang.


Parkering:


 1. Skal ske i afmærkede parkerings-båse.

 2. Der må maksimalt parkeres 10 timer i døgnet.

 3. Campering og overnatning på P-pladsen er ikke tilladt.


- Vilkår & Betingelser er senest opdateret 03.02.2020


2. Handelsbetingelser


2.1 Generelle oplysninger

CopenHill A/S
CVR-nr: 38005707
Adresse: Vindmøllevej 6
By: 2300 København S
E-mail: info@copenhill.dk
Tlf nr: +45 51941920

2.2 Betaling

 1. Vi tager imod følgende betalingskort: Dankort, Visa, Mastercard og American Express.

 2. Beløbet hæves umiddelbart efter at købet eller bookingen er gennemført.

 3. Ved større ordrer til firmaer er bankoverførsler en mulighed. Her skal du være opmærksom på, at du ikke er beskyttet af indsigelsesordningen.


2.3 Levering


Booking af skitid eller køb af medlemskort:


 1. Ved booking af skitid og køb af medlemskort, modtager du en bekræftelse på e-mail. For at afhente medlemskortet, skal man logge ind på sin oprettede profil, hvor en QR-kode skal scannes på maskinen i skicenteret. Har du allerede et medlemskort (basiskort, fordelskort, årskort, årskort “no limit”, bliver din skitid automatisk sat ind på dette. Du modtager dog altid en bekræftelses e-mail ved hver booking, som vi anbefaler, at du har med, hvis der skulle opstå problemer.


Levering af ydelser fra parterne på Amager Bakke


 1. Ved booking af en ski-oplevelse på Amager Bakke er det muligt at kombinere ydelser fra virksomhederne CopenHill (liftkort), Steep & Deep (skiudlejning) og Ski School Snowminds CopenHill (skiundervisning). Hver part er en selvstændig virksomhed og er uafhængige af hinanden, selvom vores produkter præsenteres som pakkeløsninger. Ved eventuelle tvister kan det aftales mellem parterne, at der udstedes tilgodebevis for den manglende ski-tid, men det fulde købsbeløb kan ikke refunderes på baggrund af en delydelse, der ikke leveres.


Køb af gavekort:


 1. Ved køb af gavekort, modtager du en bekræftelse på e-mail på dit køb med en voucher-kode, du skal bruge, når du vil indløse dit gavekort online på copenhill.dk. Gavekort til skitid skal indløses online, og der skal laves en ski-booking, inden du ankommer til CopenHill, da vi ellers ikke kan garantere tid og plads på pisterne.


2.4 Fortrydelsesret


Medlemskort & gavekort:


 1. Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret på medlemskort og gavekort, når du handler hos os.

 2. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har købt og modtaget dit medlemskort eller gavekort på e-mail.

 3. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb af gavekort. Meddelelsen skal gives ved e-mail eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

 4. Fortrydelsesretten bortfalder, hvis medlemskortet tages i brug eller gavekortet indløses.

 5. Årskortholdere vil kunne forvente op til 90 lukkedage for ski/snowboard mv. om året.

 6. Er medlemskort eller gavekort købt som gave i B2B-forhold, gælder der ingen fortrydelsesret.


Booking af skitid:


 1. Der er ingen fortrydelsesret ved booking/køb af skitid samt køb af medlemskort købt i forbindelse med booking af skitid. Her gælder reglerne for afbestilling. Se afsnittet “1.4 Afbestilling” i ”Vilkår og betingelser”.


2.5 Tilbagebetaling af købsbeløbet

 1. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi betalingen modtaget fra dig (minus ekspeditionsgebyr på 3%), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde købet. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion.


2.6 Købeloven

 1. Købeloven finder anvendelse for køb af vores varer.


2.7 Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb eller oplevelse på CopenHill, skal du rette henvendelse til info@copenhill.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her - http://ec.europa.eu/odr


- Handelsbetingelser er senest opdateret 22.09.2020


2.8 Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
copenhill.dk
Vindmøllevej 6
2300 København S
E-mail: info@copenhill.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
Købt den: ___

Forbrugerens navn: __

Forbrugerens adresse: __

Forbrugerens underskrift: __

Dato: _____
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)3. Ski School Snowminds Vilkår & betingelser


3.1 Generelt

Ski School Snowminds CopenHill ApS
Vindmøllevej 6, 2300 København S
CVR. nr.: 40808833
P-nummer: 1025068404
Email: skischool@copenhill.dk
Tlf. +45 71741904

Disse vilkår er gældende for undervisning, ydelser og produkter leveret af Ski School Snowminds CopenHill ApS CVR 40808833 - et selvstændigt selskab ejet af Snowminds Group ApS. Ski School Snowminds CopenHill ApS er i vilkårene omtalt som ‘Ski School Snowminds CopenHill eller ‘Skiskolen’.

3.2 CopenHill A/S Vilkår

Ski School Snowminds CopenHill ApS’s Vilkår er gældende for undervisning, ydelser og produkter leveret af Ski School Snowminds CopenHill ApS.
Udover Skiskolen vilkår er det også et krav, at alle deltagere følger de retningslinjer og instrukser af CopenHill A/S. Der henvises til CopenHills vilkår og betingelser på www.copenhill.dk/policies/vilkar-og-betingelser.

3.3 Booking af instruktører

Al booking af undervisning skal foregå igennem bookingsystemet hos CopenHill A/S eller bookes hos Ski School Snowminds CopenHill ApS. Din booking er kun endeligt bekræftet, når du har betalt for undervisningen og modtaget en kvittering på skrift eller sendt til din email.
Liftkort er ikke inkluderet i undervisningen og det er derfor et krav, at alle deltagere inden undervisningen starter har booket liftkort og skitid på www.copenhill.dk. Det gælder alle medlemskategorier og årskortholdere.

For at kunne afvikle undervisningen korrekt skal du oplyse fornavn, efternavn, alder, erfaring, niveau mm. Det er vigtigt, at alle nævnte informationer er korrekte, da det ellers vil påvirke undervisningen og Ski School Snowminds kan i yderste konsekvens ikke levere undervisningen. Såfremt der er oplyst forkert information og undervisningen ikke kan gennemføres, vil du ikke modtage refusion for undervisningen.

Hvis du oplever at du er på et hold som ikke passer til dit niveau, så meddel det straks til din instruktør. Ski School Snowminds’ vil herefter prøve at justere sammensætningen af holdene for at sikre, at du får den bedste oplevelse og læring. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at justere sammensætningen af holdene vil du ikke modtage refusion for undervisningen.
Husk altid at komme i god tid, så du får fuldt udbytte af din tid. Hvis du skal leje udstyr, anbefaler vi, at du senest møder op 1 time inden undervisningen starter. Hvis du kommer for sent til en time eller ikke er ved det rette mødested når timen starter, vil du ikke have ret til nogen form refusion for undervisningen.

Mødestedet vil være ved bunden af CopenHill, hvor der vil være skilte/flag for Ski School Snowminds.

Liftkø kan forekomme til undervisningen. Vi vil altid tilrettelægge undervisningen således, at ventetid og liftkø minimeres. Skiskolen har ikke mulighed for at påvirke, hvor travlt det er på CopenHill og der ydes ikke nogen form for refusion for undervisningen.

Børn skal være minimum 3 år for at deltage i vores undervisning medmindre andet aftales med Ski School Snowminds.

3.4 Helbredstilstand og personskade

Deltagere i undervisningen er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter med Ski School Snowminds.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at underlaget på CopenHill ikke er sne, men er lavet af plastik. Dette vil have betydning for den type tøj og udstyr, som man benytter på CopenHill. Ski School Snowminds anbefaler kraftigt, at man til undervisningen benytter hjelm, handsker, jakke med lange ærmer og lange bukser.

Ved din betaling accepterer du, at al undervisning sker på eget ansvar og at Ski School Snowminds ikke kan holdes ansvarlig for skader og mén du måtte pådrage dig under undervisningen.

Ski School Snowminds er heller ikke ansvarlig for skader på dit udstyr, tøj eller lignende.

3.5 Ombooking af undervisning

Booket undervisning kan ikke afbestilles.
Op til 24 timer inden booket undervisning kan man ombooke sin undervisning eller få tilgodebevis til senere booking.

0-24 timer før undervisningen starter er det ikke muligt at ombooket undervisningen og der vil ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen.

Hvis man ønsker undervisning inden for 24 timer kan der altid rettes henvendelse til Ski School Snowminds og vi vil gøre vores bedste for at få jer med på vores undervisning.

3.6 Annullering af undervisning


3.6.1 Annullering ifm sammensætning af hold

For at kunne levere en holdundervisning, skal der som minimum være 2 deltagere på et hold. Såfremt du er den eneste deltager på et hold, har Ski School Snowminds ret til at annullere din undervisning. Hvis dette, mod forventning skulle forekomme, vil du blive kontaktet på email eller telefon. Du vil blive tilbudt at få flyttet din undervisning til et andet hold eller modtage refusion for den for den bookede holdundervisning.

3.6.2 Annullering ifm vejrforhold, sikkerhed og adfærd

Skiskolen har ret til uden videre at nægte personer adgang og/eller bortvise personer, der ikke opfører sig efter områdets ordensregler eller som ikke følger instrukserne givet af Skiskolen. I tilfælde af bortvisning vil der ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen.

Da størstedelen af CopenHill’s rekreative områder er på taget af kraft-/varmeværket Amager Bakke, vil der til tider være perioder, hvor man ikke må færdes på tagfladen eller at tagfladen skal ryddes for mennesker grundet forskellige nedluk af anlæg/forbrændingsanlæg, opstart af anlæg/forbrændingsanlæg, test, evakueringer mv. Hvis man i et sådan tilfælde har booket undervisning, og ens undervisning bliver afbrudt, vil den resterende undervisningstid blive refunderet som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

I tilfælde af kraftig vind eller dårligt vejr, kan vi være nødt til at lukke for de rekreative faciliteter af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde, vil du få refunderet din resterende undervisning som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

3.7 Klager

Vi gør vores bedste for hele tiden at opdatere hjemmesiden og sikre at priser og beskrivelser er de rigtige. Priserne kan dog variere og vi tager forbehold for fejl, som kan opstå.

Vi vil altid gerne høre om jeres oplevelse med Ski School Snowminds CopenHill ApS. Jeres konstruktive feedback og eventuelle klager over undervisningen eller instruktør skal angives til skischool@copenhill.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby

www.forbrug.dk

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.


- Ski School Snowminds Vilkår & betingelser er senest opdateret 03.02.20204. Brenter Snowbikes Vilkår & Betingelser


4.1 Generelle oplysninger

Brenter Nordic ApS (Brand: CopenHill Snowbike)
Kirstinehøj 17 2770 Kastrup
CVR. nr.: 40893377
P-nummer: 1025176762
Email: info@brenter.dk
Tlf.: +45 5290 8000

Disse vilkår er gældende for undervisning, events, ydelser og produkter leveret af Brenter Nordic ApS CVR 40893377 - et selvstændigt selskab ejet af Victoria Holding ApS. Brenter Nordic ApS CVR 40893377 er i vilkårene omtalt som ‘Copenhill Snowbikes’.


4.2 CopenHill A/S Vilkår

Brenter Nordic ApS’s Vilkår er gældende for undervisning, events, ydelser og produkter leveret af Brenter Nordic ApS. Udover CopenHill Snowbike vilkår er det også et krav, at alle deltagere følger de retningslinjer og instrukser af CopenHill A/S. Der henvises til CopenHills vilkår og betingelser på www.copenhill.dk/policies/vilkar-og-betingelser.

4.3 Booking

Al booking skal foregå igennem bookingsystemet hos CopenHill A/S eller bookes hos CopenHill Snowbike (Brenter Nordic ApS). Din booking er kun endeligt bekræftet, når du har betalt for undervisningen / event og modtaget en kvittering på skrift eller sendt til din e-mail.

For at kunne afvikle undervisningen / events korrekt skal du oplyse fornavn, efternavn, alder (børn), skostørrelse, erfaring, niveau mm. Det er vigtigt, at alle nævnte informationer er korrekte, da det ellers vil påvirke undervisningen / event og CopenHill Snowbike kan i yderste konsekvens ikke levere undervisningen / event. Såfremt der er oplyst forkert information og undervisningen ikke kan gennemføres, vil du ikke modtage refusion for undervisningen.

Hvis du oplever at du er på et hold som ikke passer til dit niveau, så meddel det straks til din instruktør. CopenHill Snowbike vil herefter prøve at justere sammensætningen af holdene for at sikre, at du får den bedste oplevelse og læring. Såfremt det ikke kan lade sig gøre at justere sammensætningen af holdene vil du ikke modtage refusion for undervisningen.
Husk altid at komme i god tid, så du får fuldt udbytte af din tid. 
Hvis du kommer for sent til en aktivitet eller ikke er ved det rette mødested når aktiviteten starter, vil du ikke have ret til nogen form refusion for undervisningen / event.

Med mindre andet er aftalt mødestedet vil være ved bunden af CopenHill bakken, hvor der vil være personale fra CopenHill Snowbike til at tage i mod dig.

Liftkø kan forekomme til undervisningen / events. Vi vil altid tilstræbe at gennemføre undervisning / event så at ventetid og liftkø minimeres. Copenhill Snowbike har ikke mulighed for at påvirke, hvor travlt det er på CopenHill og der ydes ikke nogen form for refusion for undervisningen / event.

Børn skal være minimum 10 år for at deltage i vores undervisning medmindre andet aftales med CopenHill Snowbikes.

4.4 Helbredstilstand og personskade

Deltagere i undervisningen / events er selv ansvarlige for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter med CopenHill Snowbike.

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at underlaget på CopenHill ikke er sne, men er lavet af plastik. Dette vil have betydning for den type tøj og udstyr, som man benytter på CopenHill. Copenhill Snowbike anbefaler kraftigt, at man til undervisningen / events benytter hjelm, handsker, jakke med lange ærmer og lange bukser.

Ved din betaling accepterer du, at al undervisning / events sker på eget ansvar og at CopenHill Snowbike ikke kan holdes ansvarlig for skader og mén du måtte pådrage dig under undervisningen / events.

CopenHill Snowbike er heller ikke ansvarlig for skader på dit udstyr, tøj eller lignende.


4.5 Ombooking af undervisning og events

Booket undervisning / events kan ikke afbestilles.
Op til 24 timer inden booket undervisning / events kan man ombooke sin undervisning / events eller få tilgodebevis til senere booking.

0-24 timer før undervisningen eller events starter er det ikke muligt at ombooket undervisningen / events og der vil ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen /events.

Hvis man ønsker undervisning / event inden for 24 timer kan der altid rettes henvendelse til CopenHill Snowbike og vi vil gøre vores bedste for at få jeres undervisning / event arrangeret.


4.6 Annullering af undervisning /events


4.6.1 Annullering ifm sammensætning af hold

For at kunne levere en holdundervisning, skal der som minimum være 4 deltagere på et hold. Såfremt du er den eneste deltager på et hold, har CopenHill Snowbikes ret til at annullere din undervisning / event. Hvis dette, mod forventning skulle forekomme, vil du blive kontaktet på e-mail eller telefon. Du vil blive tilbudt at få flyttet din undervisning / event til et anden hold eller modtage refusion for den for den bookede holdundervisning.

4.6.2 Annullering ifm vejrforhold, sikkerhed og adfærd

CopenHill Snowbike har ret til uden videre at nægte personer adgang og/eller bortvise personer, der ikke opfører sig efter områdets ordensregler eller som ikke følger instrukserne givet af CopenHill Snowbike. I tilfælde af bortvisning vil der ikke blive ydet refusion af modtaget betaling for undervisningen / event.

Da størstedelen af CopenHill’s rekreative områder er på taget af kraft-/varmeværket Amager Bakke, vil der til tider være perioder, hvor man ikke må færdes på tagfladen eller at tagfladen skal ryddes for mennesker grundet forskellige nedluk af anlæg/forbrændingsanlæg, opstart af anlæg/forbrændingsanlæg, test, evakueringer mv. Hvis man i et sådan tilfælde har booket undervisning, og ens undervisning bliver afbrudt, vil den resterende undervisningstid blive refunderet som et tilgodebevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

I tilfælde af kraftig vind eller dårligt vejr, kan vi være nødt til at lukke for de rekreative faciliteter af sikkerhedsmæssige årsager. I sådanne tilfælde, vil du få refunderet din resterende undervisning som et tilgode bevis, der kan bruges på et senere tidspunkt.

4.7 Klager

Vi gør vores bedste for hele tiden at opdatere hjemmesiden og sikre at priser og beskrivelser er de rigtige. Priserne kan dog variere og vi tager forbehold for fejl, som kan opstå.

Vi vil altid gerne høre om jeres oplevelse med Brenter Nordic ApS. Jeres konstruktive feedback og eventuelle klager over undervisningen eller instruktør skal angives til info@brenter.dk

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for Klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt:
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsensvej 35
2500 Valby www.forbrug.dk

Enhver aftale indgået mellem os under anvendelse af disse vilkår og betingelser er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

- Brenter Nordic Vilkår & betingelser er senest opdateret 01.03.2020